هفتمین جلسه هیئت مدیره خاوردشت با حضور دکتر ناظمی عضو جدید هیئت مدیره تشکیل شد
در ابتدای جلسه مدیرعامل مهندس نصراللهی  و رئیس محترم هیئت مدیره آقای اشرفی شرکت عرایض خود را با خوش آمد گویی به آقای ناظمی و بیان توضیحاتی پیرامون فعاليت‌های انجام شده اخیر و پروژه‌های پیش رو شروع کردن
سپس نسبت به معارفه و ابلاغ حکم عضو هیئت مدیره آقای ناظمی جلسه ادامه یافت


هفتمین جلسه هیئت مدیره با حضور دکتر ناظمی عضو جدید هیئت مدیره