خاوردشت

دکتر عین افشار مدیرعامل شرکت توسعه صنعت کوثر صبا در مورخه ۱۳ تیر ماه از شرکت کشت و صنعت خاوردشت بازدید بعمل آوردند،  جناب آقای مهندس نصرالهی ضمن خوش آمد گویی و خیرمقدم، گزارشی از دستاوردها و اقدامات صورت گرفته در شرکت و همچنین طرح ها و برنامه های توسعه شرکت را بیان نمودند.


image