با توجه به فرا رسیدن نهم اردیبهشت ماه مدیرعامل شرکت طی نشست صمیمی این روز را به نمایندگان محترم شورای اسلامی کار شرکت تبریک گفت و از زحمات آنان تقدیر و تشکر بعمل آورد.


نشست صمیمی مدیرعامل با نمایندگان شورای اسلامی کار شرکت به مناسبت روز شورا