خاوردشت

اولین جلسه کارگروه راهبری با موضوع تدوین سند راهبردی شرکت خاوردشت با حضور آقای مهندس نصرالهی مدیر عامل ، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران قسمت های مختلف تشکیل و در آن گام های مختلف تدوین تا اجرای سند راهبردی و دغدغه های حرکت بر اساس نقشه راهبردی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


image