مدیرعامل شرکت کشت و صنعت خاوردشت و مسئول بانکداری شرکتی استان گلستان بانک قرض الحسنه رسالت دیدار و درباره همکاری دوجانبه گفتگو کردند 

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت خاوردشت، مدیرعامل خاوردشت در این دیدار با قدردانی از بانک قرض الحسنه رسالت و کارکنان خدوم آن گفت: در حال حاضر تنها بانکی که علاوه بر حمایت اقتصادی از مردم ، قوانین اسلامی را نیز رعایت می کند ، بانک قرض الحسنه رسالت است،علیرضا نظری جهرمی همچنین به توضیحاتی کامل از فعالیت شرکت و زیر مجموعه های آن پرداخت

 عارف مسئول بانکداری شرکتی استان گلستان نیز در این دیدار بانکداری اجتماعی و کانون های زیر مجموعه آن و همچنین خدمات این واحد برای مشتریان گروهی را تشریح کرد وبا اشاره به تاکید دین مبین اسلام بر اشاعه قرض الحسنه ، رواج این سنت نیکو را در جامعه موجب خیر و برکت دانست 

. دراین دیدار مقرر گردید شرکت کشت و صنعت خاوردشت تا حد امکان با بانک قرض الحسنه رسالت همکاری و از خدمات قرض الحسنه این بانک برای پرسنل زیر مجموعه خویش استفاده کند.  


همکاری دوجانبه بانک قرض الحسنه رسالت استان گلستان و شرکت کشت و صنعت خاوردشت