به گزارش روابط عمومی خاوردشت صبح روز یکشنبه مورخ۲۲۰۳۱۴۰۱ آقای دکتر کرایلو مدیر کل محترم سازمان فنی و حرفه‌ای استان گلستان به همراه رئیس مرکز ارتقاء مهارت آموزش فنی و حرفه ای شهرستان و هیئت همراه از محل آموزش بین کارگاهی  شرکت خاوردشت  بازدید بعمل آوردند

▪️در ابتدا این دیدار مدیر کل آموزش فنی حرفه ای استان ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت محترم شرکت جهت فراهم ساختن بستر مناسب آموزش کارکنان، در خصوص همکاری و ارائه آموزش های لازم توسط اساتید داخل و خارج از استان صحبت کرد و همچنین از ارائه خدمات سازمان فنی و حرفه ای بعد از کسب گواهینامه ها و استفاده از توان نیروهای داخلی جهت تدریس دوره های فنی و حرفه ای  سازمان صحبت کرد.س

▫️در ادامه دکتر ابریان مدرس دوره آموزشی اکسل مقدماتی ضمن عرض خیر مقدم در این بازدید اظهار داشت پیشرفت علم و لزوم استفاده از تکنولوژی های جدید نیازمند نیروی کار ماهر و متخصص است و با توجه به برنامه های آموزشی شرکت، در حال حاضر دوره های آموزشی مورد نیاز واحد ها توسط ظرفیت و اساتید داخلی در حال برگزاری می باشد که در انتها منجر به برگزاری آزمون و صدور گواهینامه برای افرادی که نمره قبولی را کسب می کنند منجر خواهد شد.
▪️دکتر علی سوختانلومدیر استعداد و آموزش شرکت ضمن گزارش فعالیت حوزه آموزش و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی به دو صورت درون و برون سازمانی، استفاده از توان نیروهای داخلی جهت تدریس دوره ها و همچنین آموزش پذیر بودن پرسنل شرکت سخن گفت و خواستار توجه و همکاری بیشتر به حوزه آموزشی خاوردشت شد و در ادامه بر لزوم کیفیت برگزاری دوره ها و آموزش های کاربردی متناسب با حوزه فعالیت شرکت تاکید داشتند.

 "روابط عمومی شرکت کشت و صنعت خاوردشت"


بازدید مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان گلستان و رئیس مرکز ارتقاء مهارت آموزش فنی و حرفه ای شهرستان علی آبادکتول از واحد آموزش بین کارگاهی شرکت کشت و صنعت خاوردشت