برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت خاوردشت در محل سالن جلسات هلدینگ کوثر صبا برگزار گردید.


برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت خاوردشت