به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت خاوردشت در شهرستان علی آباد کتول ، دکتر بوژمهرانی سرپرست شرکت طی بازدید بعمل آمده از مجموعه شرکت نسبت به اقدامات صورت پذیرفته و فعالیت های شرکت خاوردشت در خصوص خرید دانه روغنی کلزا از کشاورزان زحمت کش استان گلستان ارائه نمودندو در ادامه محمد جواد عسکری ، مهندس پرویز اوسطی  رئیس ونائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی صبح روز شنبه 7 خرداد ماه1401 از زحمات شرکت کشت و صنعت خاوردشت تقدیر و تشکر نمودندو ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه از این مجموعه تولیدی متعلق به خانواده معظم شهداء،جانبازان و ایثارگران تاکید نمودند.

لازم به ذکر است  در این بازدید رحمت الله نوروزی، غلامرضا منتظری و رمضانعلی سنگدوینی، غلامعلی کوهساری  ، سردار علی زارعی کیاپی،عباس جهانگیرزاده، نمایندگان علی آبادکتول،گرگان، رامیان و آزادشهر، ساری ،پارس آباد اردبیل و دکترعلیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ،دکتر محمد برزعلی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، حجت الاسلام  و المسلمین  سید علی  مهدی نژاد امام جمعه  شهرستان  علی آباد کتول ،ابراهیم احمدی فرماندار شهرستان علی آباد کتول ومحمدمزیدی مدیر جهادکشاورزی   شهرستان علی آباد کتول در جریان این نظارت میدانی رئیس ونائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی را همراهی کردند.


بازدید رئیس ونائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از شرکت کشت و صنعت خاوردشت شهرستان علی آباد کتول